Technické zabezpečenie

k našim, ale aj k iným typom programu ponúkame zvuk, svetlo, pódium a kompetné technické zabezpečenie.