Moderátori

Ponúkame kvalitných moderátorov, ktorý sa špecializujú na akcie slávneostnejšieho a typu.

Karol Csino : často vyhľadávaný v kombinácii moderátor spevák (špecializuje sa na žáner Frank Sinatra)

Katarína Ivánková : je zároveň, speváčkou a výbornou tanečnicou, dynamická.

Veronika Pavlovičová : je skvelá impovizátorka, používa niekoľko prevlekov, má svoje tanečné vstupy a jej dominantný žáner je ľudová nôta.